Remy Zhou

 

COMPETITION Achievements:

Canadian National Wushu/Kung-Fu Championships
2017 Toronto, Canada
5th in Optional Changquan (Senior) - 8.70
Bronze in Optional Daoshu (Senior) - 8.65
Gold in Optional Gunshu (Senior) - 8.70

 

6th World Junior Wushu Championships
2016 Burgas, Bulgaria
13th in Changquan (Group A) - 8.46
4th in Daoshu (Group A) - 8.37
4th in Gunshu (Group A) - 8.71

Canadian National Team Selection
2016 Toronto, Canada
Silver medalist in Changquan (Group A) - 8.84
Gold medalist in Daoshu (Group A) - 9.09
Gold medalist in Gunshu (Group A) - 9.03

Selected as National Team member for Group A

 

Canadian National Wushu/Kung-Fu Championships
2015 Toronto, Canada
Top medalist in Changquan, Daoshu, Gunshu (Group A)

Canadian National Wushu/Kung-Fu Championships
2014 Toronto, Canada
Bronze in Changquan (Group B)
Gold in Daoshu (Group B)
Gold in Gunshu (Group B)

 

Canadian National Wushu/Kung-Fu Championships
2013 Toronto, Canada
Top medalist in Changquan (Group B)
Daoshu (Group B) - 8.30
Gunshu (Group B) - 9.03

Canadian National Wushu/Kung-Fu Championships
2012 Toronto, Canada
Top medalist in Changquan, Daoshu, Gunshu (Group C)